top of page

Privacy Policy en verkoopsvoorwaarden

 

Instant-Fotobox, gevestigd te Molenkouterstraat 19 – 9910 Aalter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation) respecteren wij de nieuwe richtlijnen die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018 en informeren wij u hierover.

Contactgegevens: www.instant-fotobox.com  0472 62 22 43  0496 59 70 04 met zaakvoerder Serge Wailly

Instant Fotobox Molenkouterstraat 19 - 9910 Aalter BTW BE 0761.222.841 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Instant fotobox verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij het bezoeken van de website en voor de meeste functies hoef je geen persoonlijke gegevens op te geven.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

- Event of feestdatum

- Feestlocatie
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een invulformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch. 

Het gebruik van niet-persoonlijke identificatiegegevens die je browser beschikbaar stelt wanneer je een website bezoekt zoals het Internet Protocol adres IP, het type browser, de datum en tijdstip van je bezoek gebruiken we om het gedrag van onze gebruikers/bezoekers van onze website beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via afdrukfotodesign@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Instant fotobox verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden onze diensten te reserveren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Instant fotobox verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Instant fotobox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instant fotobox) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Instant fotobox bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam en adresgegevens: zolang je klant bent. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Instant Fotobox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij op een event uw e-mail adres vragen teneinde u de gemaakte foto te versturen. Bij het maken van een gratis foto en het opgeven van uw e-mail adres stemt u ermee in dat we uw foto op een beveiligde fotoshare server plaatsen.

Deze foto’s staan op een server die enkel toegankelijk is over een HTTPS geencrypteerde en beveiligde teogang.

Op eenvoudige aanvraag kunnen wij individuele foto’s of een geheel album foto’s van een event verwijderen.  Let wel dat mogelijke gedrukte QR codes die op foto’s geprint zijn teneinde de digitale versie ervan te downloaden dan niet meer mogelijk zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Instant Fotobox gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onderstaande cookies worden gebruikt teneinde onze website optimaal te laten functioneren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via mail op afdrukfotodesign@gmail.com  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar afdrukfotodesign@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Instant Fotobox zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Instant Fotobox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via afdrukfotodesign@gmail.com

Instant-Fotobox, gevestigd te Molenkouterstraat 19 – 9910 Ursel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation) respecteren wij de nieuwe richtlijnen die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018 en informeren wij u hierover.

Contactgegevens: www.instant-fotobox.com  0472 62 22 43  0496 59 70 04 met zaakvoerder Serge Wailly 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Instant fotobox verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij het bezoeken van de website en voor de meeste functies hoef je geen persoonlijke gegevens op te geven.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

- Event of feestdatum

- Feestlocatie
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een invulformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch. 

Het gebruik van niet-persoonlijke identificatiegegevens die je browser beschikbaar stelt wanneer je een website bezoekt zoals het Internet Protocol adres IP, het type browser, de datum en tijdstip van je bezoek gebruiken we om het gedrag van onze gebruikers/bezoekers van onze website beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via afdrukfotodesign@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Instant fotobox verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden onze diensten te reserveren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Instant fotobox verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Instant fotobox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instant fotobox) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Instant fotobox bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam en adresgegevens: zolang je klant bent. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Instant Fotobox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij op een event uw e-mail adres vragen teneinde u de gemaakte foto te versturen. Bij het maken van een gratis foto en het opgeven van uw e-mail adres stemt u ermee in dat we uw foto op een beveiligde fotoshare server plaatsen.

Deze foto’s staan op een server die enkel toegankelijk is over een HTTPS geencrypteerde en beveiligde teogang.

Op eenvoudige aanvraag kunnen wij individuele foto’s of een geheel album foto’s van een event verwijderen.  Let wel dat mogelijke gedrukte QR codes die op foto’s geprint zijn teneinde de digitale versie ervan te downloaden dan niet meer mogelijk zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Instant Fotobox gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onderstaande cookies worden gebruikt teneinde onze website optimaal te laten functioneren.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via mail op afdrukfotodesign@gmail.com  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar afdrukfotodesign@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Instant Fotobox zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Instant Fotobox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via afdrukfotodesign@gmail.com

Betaling:De facturen zijn betaalbaar op het adres van de fotograaf. Instant Fotobox Serge Wailly Molenkouterstraat 19-9910 Ursel. Facturen zijn contant betaalbaar, behoudens schriftelijk akkoord tussen partijen.Bij niet betaling of slechts gedeeltelijke betalingen op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15%  van het factuurbedrag en met een minimum van 125 euro.

Annulaties

Bij een annulatie van een fotobox opdracht vragen wij een forfaitaire annulatie vergoeding van 125 € per vastgelegde datum van uw event. Ook bij onvoorziene omstandigheden, overmacht of een covid-19 annulatie is deze annulatie vergoeding van toepassing.  Indien de klant evenwel binnen een termijn van 12 maanden na deze annulatie datum opnieuw hetzelfde pakket boekt, wordt de annulatie vergoeding als commerciele geste evenwel in mindering gebracht.

Klachten met betrekking tot de levering of de uitvoering van de diensten dienen per aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen de 8 dagen na factuurdatum.

  Bij gebreke aan protest binnen voorgemelde termijn, worden de levering en/of factuur geacht te zijn aanvaard.

   Dag van het evenement:Instant-fotobox zal ongeveer een uur of vroeger voor de afgesproken huurperiode arriveren. Indien je wil dat we alles eerder installeren dan dient dit

vooraf per mail bevestigd te worden.Het is aan de huurder om de locatie op de hoogte te stellen van de plaats waar we de fotobox dienen te installeren en wanneer we die terug moeten ophalen.

Het is aan de huurder om instant-fotobox er van te verzekeren dat wij het juiste adres hebben van de locatie en dat de locatie een redelijke toegang heeft. Plaatsing op de begane grond heeft voorkeur.

Bij plaatsing op een andere verdieping dient er na overleg en toestemming van instant fotobox een lift of brede trap aanwezig te zijn.

De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten periode zijn,  tenzijn anders afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen. Gebruik van onze event machine zal beginnen op de afgesproken begintijd en beeindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd, door slechte toegang op locatie of het niet te worden toegelaten op de locatie of door andere omstandigheden, zal er gewoon geeindigd worden op de afgesproken eindtijd. Er kan met de aanwezige medewerker van instant fotobox

overleg zijn voor additionele uren huur van de instant-fotobox indien er voor begeleider gekozen is. Indien u voor een begeleider standby optie (=hele nacht) gekozen heeft dan kan die vanop afstand het toestel bedienen/heropstarten ingeval van stroomonderbreking feestzaal of andere faktoren. Het standby zijn is beperkt tot 5u vanaf de opstart van de machine. Tot max 1u 's nachts

Technische problemen: De instant fotobox slaat steeds de fotostrookjes op, zelfs als het printpapier op is of de printer uit staat.

Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.  Bij de montage en opstart van de fotobox testen wij uitvoerig het toestel op het correct functioneren. Mocht de fotobox niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen dan kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest

Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt zijn dan het voorziene maximum aantal, dan kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog aan het maximum te komen.

    Vertraging door verkeersopstopping of voertuigproblemen

Instant-fotobox zal elk mogelijke inspanning doen om op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van instant-fotobox liggen, niet alleen door slecht weer, zal instant-fotobox de huurder en/of de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Een correcte teruggave van de reeds betaalde huur zal gedaan worden ingeval van overmacht behalve bij annulatie door de klant waarbij we dan steeds een forfaitaire annulatie vergoeding aanrekenen.

Instant Fotobox zal altijd proberen om op de afgesproken tijd op locatie te arriveren. Mocht dit door omstandigheden als vertraging door verkeersopstopping of voertuigproblemen moeilijk worden, dan zal instant-fotobox

de eindtijd aanpassen om de late start goed te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij de huurder de hoeveelheid vertraging compenseren in verhouding tot het aantal gehuurde uren.

Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen om zo snel mogelijk bij het evenement te zijn en ten alle tijde in contact te treden met de huurder.

   Beeindiging van de huur

Instant-Fotobox zal geen enkele vorm van misbruik, bedreiging, inbreuken op de anti-seksisme wet gedrag tollereren tegen ieder van onze staf of hostessen/personeel.

Mocht dit gebeuren dan behoud instant fotobox het recht om de huur onmiddelijk te beeindigen. Instant fotobox mag de huur beeindigen wanneer het materiaal dat toebehoort aan instant fotobox is beschadigd of dreigt te worden beschadigd door toedoen van de huurder en/of zijn/haar gasten.Waar mogelijk zal met de huurder en /of de locatie gesproken worden om het voorval op te lossen,

alvorens wordt overgegaan tot beeindiging van de huur. Mocht instant-fotobox hierdoor overgaan tot een vroegtijdige beeindiging van de huur, zal het volledige factuurbedrag blijven staan en zal instant fotobox geen vergoeding geven voor de resterende huurperiode. De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van instant fotobox,

aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement met uitzondering van de medewerkers van instant fotobox.Het schadebedrag zal in zijn geheel op de huurder worden verhaald. De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico's die zich kunnen voordoen (brand,diefstal,beschadiging,ongeval,overmacht...)

Indien de wederpartij uitdrukkelijk niet wil de de gemaakte foto's door instant fotobox gebruikt worden voor promotie doeleinde, dient de wederpartij dit vooraf schriftelijk   mee te delen aan instant fotobox.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het sharen, posten van gemaakte opnames door derden op het internet, prints of aanstootgevende selfies die gemaakt zijn met de instant fotobox.

 

Aansprakelijkheid :Instant fotobox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schadelijk en/of onwettig gebruik van de afgeleverde

diensten/producten door de wederpartij, noch door derden.Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van gerechtelijk arrondissement Eeklo.

bottom of page